KakaoTalk_20220523_203025389_03.png
 
 
v비트겟파트너v
 
 
1653314521362674_7a4b49f634.png    
 

 

비트겟 공식 파트너 *#회원 수수료할인혜택# 적용*

 

 

▶비트겟 레퍼럴 가입주소

 

 

★ 가입링크 https://partner.bitget.com/bg/86HKWR ★

 

 

*이 주소로 가입시 레퍼럴 등록완료* (추천인코드 fnln)

 

 

(레퍼럴 가입시 수수료혜택50%+수수료쿠폰 증정)

 

 

 


79fe0ca19fc9e62e85f7a1d1b404204c.png
 
 

v

 

 

파트너 모집 진행중 !

 

 

자세한 사항 하단 링크로 별도 연락주시면

 

 

친절하게 상담 도와드리겠습니다 ^^

 

 

카카오톡 : bitgetp

 

 

오픈카톡 : https://open.kakao.com/o/sxzROEfe

 

 

텔레그램 : bitgetp